MakerDAO社区建议将WSTETH-B稳定费降至0

2022-07-31 21:35      鸵鸟区块链

7月31日TuoniaoX.com消息,据官方消息,MakerDAO社区发起提案,建议将WSTETH-A稳定费降低至2.25%,将WSTETH-B稳定费降至0%。

[查看原文]
MakerDAO社区建议将WSTETH-B稳定费降至0