GasDAO启动空投,Gas费接近200 Gwei

2021-12-29 16:05      鸵鸟区块链

鸵鸟区块链12月29日消息,因用户领取去中心化自治组织GasDAO空投的GAS Token导致Gas费上涨。据ultrasound.money数据显示,截止发稿时,本次空头领取活动已燃烧227.16枚ETH,Gas费一度接近200 Gwei。