Big Data Protocol:正在主网启动BDP数据市场,即将推出IDO

2021-05-02 10:10      鸵鸟区块链

鸵鸟区块链5月2日消息,Big Data Protocol宣布,正在主网启动BDP数据市场,即将推出IDO。