Sashimi:Sashimi和Uniswap双挖升级已完成

2020-09-26 22:43      鸵鸟区块链

鸵鸟区块链9月26日消息,Sashimi官方推特表示,双挖(Double Farming)升级已完成,只需要将UNI-V2 LP代币质押在Sashimi LP代币栏上,系统将自动在Sashimi和Uniswap中farm,可以从其中获利。